NYA REGLER FÖR PuL

Aimsoft Utveckling arbetar nu tätt med sina kunder för att analysera, granska och uppdatera system för att säkerställa den nya EU-förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska “allmän dataskyddsförordning”. Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd och träder i kraft  den 25 maj 2018.
Den nya förordningen kommer ställa större krav på Bank och försäkringsbranschens system och hantering av PuL data.

Comments are closed.