October 2016

17
Oct

Säker kommunikation med SSEK

SÄKER KOMMUNIKATION MED SSEK Aimsoft Utveckling hjälper sina försäkringskunder med säkra webbtjänster för affärsmässig kommunikation.   SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt nyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för organisationer att tvingas bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra

Read more