SÄKER KOMMUNIKATION MED SSEK

Aimsoft Utveckling hjälper sina försäkringskunder med säkra webbtjänster för affärsmässig kommunikation.

 

SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt nyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för organisationer att tvingas bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra kommunikationslösningar byggs.

SSEK kan med fördel användas som underlag för att ingå avtal om hur elektronisk kommunikationen skall utföras mellan den egna organisationen och motparter.

SSEK bygger på XML, XML schema, SOAP 1.1, HTTPS, WSDL, PKI, WS-I Basic Profile, WS-I Basic Security Profile, WS-Security 1.0/1.1, WS-Policy, MTOM med flera från IETF, W3C, WS-I och OASIS.

SSEK förvaltas inom SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) med representanter från Skandia, SEB Trygg-Liv, Länsförsäkringar, Alecta, Danica, Folksam, SPP, AMF Pension, Storebrand, Euro Accident samt SFM.

 

 

Comments are closed.