AIMSOFT

17
Oct

Säker kommunikation med SSEK

SÄKER KOMMUNIKATION MED SSEK Aimsoft Utveckling hjälper sina försäkringskunder med säkra webbtjänster för affärsmässig kommunikation.   SSEK specificerar säkra webbtjänster för affärskritisk kommunikation och har genom praktiskt nyttjande visat sig uppfylla de affärs- och säkerhetsmässiga samt juridiska behov som finns för elektronisk affärskommunikation. Genom att följa specifikationen minskar risken för organisationer att tvingas bygga flera olika kommunikationslösningar eller att osäkra

Read more

25
Jan

Nytt kontor i Västerås

NYTT KONTOR I VÄSTERÅS Den inriktning vi har på IT-relaterad verksamhetsutveckling är ett eftertraktat område. Vi ser att efterfrågan på de tjänster vi erbjuder och konsulter med lång erfarenhet ökar. Just nu är vi inne i en fas där vi behöver anpassa oss geografiskt till våra kunder i Västerås, Stockholm, Uppsala, Örebro och i Mälardalen. Nytt är att vi har

Read more