Tag: Design

20
Jan

Nya regler för PuL

NYA REGLER FÖR PuL Aimsoft Utveckling arbetar nu tätt med sina kunder för att analysera, granska och uppdatera system för att säkerställa den nya EU-förordning om dataskydd som ska ersätta den svenska personuppgiftslagen. Förordningen kallas på svenska “allmän dataskyddsförordning”. Förordningen antogs i april 2016 av Europaparlamentet och EU:s ministerråd och träder i kraft  den 25 maj 2018. Den nya förordningen kommer

Read more